Mobach Keramiek Logo
 
    mobach     keramiek     open huis    museum    contact
disclaimer
 

Disclaimer

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de site van mobach keramiek. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording
Deze Internet site wordt u aangeboden door mobach keramiek. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Mobach keramiek is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Mobach keramiek behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.mobach-keramiek.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij mobach keramiek niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyrights
Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van mobach keramiek. Via de contact menu optie kunt u contact opnemen met mobach keramiek voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

E-mail gebruik
Aan mobach keramiek toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan mobach keramiek niet garanderen dat de e-mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. Mobach keramiek is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door mobach keramiek. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Geldende jurisdictie
Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridishe verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 
english | deutsch © 2016 mobach keramiek sitemap